açyk görnüşli 250kw 200kw dizel generatory 300kva generator, 6126 dizel dwigateli 300kw

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

250KW seriýaly dizel generatorynyň tehniki spesifikasiýa parametrleri

Bölüm modeli

WDP-250

Bahalandyrylan güýç

250 KW

Bahalandyrylan çykyş naprýa .eniýesi

110-480V

Bahalandyrylan güýç faktory

0.8

Bahalandyrylan tok

450A

Izolýasiýa derejesi

H

Bahalandyrylan tizlik

1500 / 1800rpm

Gorag derejesi

IP22

Bahalandyrylan ýygylyk

50 / 60HZ

Umumy ölçeg

3000 * 900 * 1750

Naprýatageeniýäni dolandyrmagyň usullary

AVR

Umumy agram

1900KG

Dizel hereketlendirijisiniň tehniki spesifikasiýa parametrleri

Marka

Woda

Model

R6126ZLD1

Silindrler

6

Silindrler

1500 / 1800rpm

Düwürtik * insult (mm)

126 * 130 mm

Kuwwat

256 KW

Çalyşmak

9.7L

Uelangyç sarp ediş derejesi

Basyş we çiş görnüşi

Görnüşi

Göni çyzyk, alty urgy

Uelangyç sarp ediş derejesi

≤248g / kw.h

Almagyň tertibi

Turbo görnüşli

Başlamak tertibi

24V DC elektrik başlangyjy

tizligi kadalaşdyrmak

Elektron tizligi sazlamak

Sowadyş tertibi

Waterapyk suw sowadyşy

Alternatoryň tehniki spesifikasiýa parametrleri

Bahalandyrylan güýç

200 KW

Görnüşi

Cooperhli mis mis simleri çotgasyz

Izolýasiýa derejesi

H

Gorag derejesi

IP21 / 22/23

Tapgyr

3-Faza, 4 sim

Naprýatageeniýäni dolandyrmagyň usullary

AVR

Naprýa .eniýäniň diapazony

≥5%

Meýletin markalar

Stamford / Leroý Somer /

Mek Alte / Marafon

Dolandyryjy

Meýletin markalar

Deepsea / ComAp / Smartgen / Fortrust

önümiň jikme-jigi

Üstünlikleri
1. Baý tejribesi bolan dizel generatoryna bagyşlanan on ýyl.
2. 7-15 gün çalt eltip bermek, ýyllyk önüm 50,000 toplum.
3. Bäsdeşlik bahasy, ägirt uly material / bölekler, uly göwrümli önümçilik.
4. 7 m-de aşaky ses 70-73 db, 7 m-de 60-65 db ýaly gaty sessiz.
5. Zapas şaýlary we sarp edilýän hyzmat.
6. Custöriteleşdirilen we OEM elýeterli.
7. Bir duralga we 7x24 hyzmaty.
8. Ajaýyp tehniki goldaw we hyzmat.

Hil we synag
1. IQC tarapyndan gelýän ähli çig mal / bölekler (Gelýän hil gözegçiligi) işe başlamazdan ozal.
2. IPQC-iň gözegçiligindäki her bir generator / bölek (Giriş prosesiniň hiline gözegçilik).
3. Her generator / bölek prosesiň arasynda 100% barlagdan geçmeli.
4. Dürli ýagdaýda ähli taraplaýyn öňki zawod synagy (Çykýan hil gözegçiligi).

pro1
pro2
pro4
pro3

Kompaniýanyň tertibi

pro8

Degişli önümler

pro6
pro5

gaplamak we eltip bermek

pro10

1. Çalt eltip bermek.
zawodymyzda iň ösen dizel generator toplumy önümçilik liniýasy, Professional tehniki topar, ýokary hilli dolandyryş ulgamy bar, “Yag Power” R&D, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän, müşderiler üçin ýokary hilli dizel generatoryny üpjün edýän professional Dizel generator toplumydyr. Dünýä
2. Ölçegli önümçilik, ýöriteleşdirilen önümçilik.
Dizel generator ussahanalary we dizel dwigateli ussahanalary sargyt goýlandan soň mümkin boldugyça gysga wagtda müşderilere önüm ibermek üçin uly inwentara eýe.
Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny has gowy goramak üçin hünärmen, ekologiýa taýdan arassa, amatly we täsirli gaplama hyzmatlaryny ederis.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Önümçilik zawody ýa-da söwda kompaniýasy?
J: Biz köp ýyllap dizel generator toplumynda ýöriteleşen öndüriji zawod.Annualyllyk önüm 20 000 toplum, önümler / hyzmatlar 40 ýurtda we sebitde paýlanýar.
Biziň kompaniýamyz Hytaýda dizel generator toplumlaryny öndüriji.

2-nji sorag: Hiline nädip gözegçilik etmeli?
J: 1) IQC (Gelýän hil gözegçiligi) tarapyndan işe başlamazdan ozal ähli çig mal / bölekler.
2) IPQC-iň gözegçiligindäki her bir proses (Giriş prosesiniň hiline gözegçilik).
3) Her bir generator toplumy / bölegi prosesiň arasynda 100% barlagdan geçmeli.4) Dürli şertde ähli taraplaýyn öňki zawod synagy (Çykýan hil gözegçiligi).

3-nji sorag.Bahalaryňyzyň derejesi nähili?
J: Biziň bahamyz hiline we bahasyna esaslanýar.Hil ýa-da takyk talaplara esaslanýan gepleşikler geçirilýär.Derňew geçireniňizde has giňişleýin maglumat berilse has peýdaly bolar.

4-nji sorag: Eltip bermegiň wagty?
J: Depozit alandan 7-15 gün soň.Dizel generatorynyň köp bölegi aksiýa bilen, derrew eltip ýa-da gysga wagtda çykaryp bileris.

5-nji sorag.MOQ hakda näme?
J: MOQ 1 toplum.

6-njy sorag.OEM / omöriteleşdirilen barmy?
J: Hoş geldiňiz, generator toplumy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Generator toplumynda öz dizaýny / LOGO hem bar.

7-nji sorag.Töleg möhleti?
J: Depozit hökmünde 30% T / T, galyndy iberilmezden 10 gün öň boşadylmaly.Ora-da gözüňizde 100% L / C.


  • Öňki:
  • Indiki: