Sorag-jogap

Sorag-jogap
Önümçilik zawody ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz köp ýyllap dizel generator toplumy pudagynda ýöriteleşen öndüriji zawod.Annualyllyk önüm 20 000 toplum, önümler / hyzmatlar 40 ýurtda we sebitde paýlanýar.
Biziň kompaniýamyz Hytaýda dizel generator toplumlaryny öndüriji.

Hiline nädip gözegçilik etmeli?

1) IQC tarapyndan gelýän ähli çig mal / bölekler (Gelýän hil gözegçiligi) işe başlamazdan ozal.
2) IPQC-iň gözegçiligindäki her bir proses (Giriş prosesiniň hiline gözegçilik).
3) Her bir generator toplumy / bölegi prosesiň arasynda 100% barlagdan geçmeli.4) Dürli şertde ähli taraplaýyn öňki zawod synagy (Çykýan hil gözegçiligi).

Bahalaryňyzyň derejesi nähili?

Hil we gymmata esaslanýan bahamyz ýerliklidir.Hil ýa-da takyk talaplara esaslanýan gepleşikler geçirilýär.Derňew geçireniňizde has giňişleýin maglumat berilse has peýdaly bolar.

Eltip bermegiň wagty?

Depozit alnandan 7-15 gün soň.Dizel generatorynyň köp bölegi aksiýa bilen, derrew eltip ýa-da gysga wagtda çykaryp bileris.

MOQ hakda näme?

MOQ 1 toplum.

OEM / omöriteleşdirilen barmy?

Hoş geldiňiz, generator toplumy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Generator toplumynda öz dizaýny / LOGO hem bar.

Töleg möhleti?

Depozit hökmünde 30% T / T, galyndy iberilmezden 10 gün öň boşadylmaly.Ora-da gözüňizde 100% L / C.